Image

BAN TỔ CHỨC

 • PGS.TS. Trần Minh Triết, Ban Giám hiệu, Trưởng ban
 • PGS.TS. Trần Văn Mẫn, Phòng Khoa học Công nghệ, Phó trưởng ban
 • TS. Huỳnh Quang Vũ, Khoa Toán – Tin học
 • PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Hóa học
 • TS. Nguyễn Trí Nhân, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
 • PGS.TS. Phạm Trung Hiếu, Khoa Địa chất
 • PGS.TS. Tô Thị Hiền, Khoa Môi trường
 • TS. Đinh Bá Tiến, Khoa Công nghệ Thông tin
 • TS. Huỳnh Hữu Thuận, Khoa Điện tử - Viễn thông
 • PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
 • PGS.TS. Phạm Văn Phúc, Viện Tế bào gốc
 • PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp, Phòng Quan hệ đối ngoại
 • PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo, Phòng Sau Đại học
 • ThS. Phùng Quán, Phòng Thông tin Truyền thông

BAN THƯ KÝ

 • TS. Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng ban
 • ThS. Võ Thị Mai Thuận
 • CN. Hồ Ngọc Trang Anh
 • CN. Nguyễn Hà Thương
 • ThS. Nguyễn Thị Thảo

BAN TỔ CHỨC CÁC TIỂU BAN

1. Tiểu ban Toán-Tin học

PHÂN BAN:

1.1. Phương trình đạo hàm riêng

1.2. Giải tích số

1.3. Tối ưu

1.4. Đại số và Lý thuyết số

1.5. Xác suất-Thống kê

1.6. Toán ứng dụng và Tin học

1.7. Giải tích Toán học và các lĩnh vực khác

Ban tổ chức Tiểu ban:

 • TS. Huỳnh Quang Vũ, Trưởng Tiểu ban
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Tiểu ban
 • GS. TS. Đặng Đức Trọng
 • PGS. TS. Mai Hoàng Biên
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
 • PGS. TS. Lý Kim Hà
 • TS. Trần Nam Dũng
 • TS. Bùi Xuân Thắng, Thư ký