Image
Image

Hội nghị khoa học lần XI của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf'18) sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường  và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

THÔNG BÁO

Thông báo số 1

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN THỨ 11

Ngày 9-10 tháng 11 năm 2018

Theo định kỳ hai năm một lần, Hội nghị Khoa học lần thứ 11 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 11 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Website hội nghị: Trang Tiếng Việt https://hnkh.hcmus.edu.vn/ hoặc Trang Tiếng Anh: https://conf.hcmus.edu.vn/

 1. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ
 • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan.
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
 • Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.
 • Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).
 • Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.
 1. CÁC LĨNH VỰC
 • Toán – Tin học
 • Vật lý – Địa cầu và Hải dương
 • Hóa học
 • Sinh học – Công nghệ sinh học
 • Địa chất và Tài nguyên Trái đất
 • Môi trường
 • Công nghệ Thông tin – Truyền thông
 • Điện tử – Viễn thông
 • Khoa học và Công nghệ Vật liệu
 1. CÔNG BỐ KHOA HỌC CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong các Tạp chí khoa học bao gồm: Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN), Journal of IKEEE (IKEEE), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM).

Thời hạn nộp báo cáo toàn văn dự kiến vào cuối tháng 10/2018. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị (cuối năm 2018 hoặc quý đầu năm 2019).

 

 1. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018

 

Hội nghị không thu phí tham gia, các đại biểu tự túc đi lại và ăn ở.

 

 1. CÁC THỜI HẠN CUỐI

20/09/2018

Đăng ký tài khoản và nộp tóm tắt báo cáo

Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair

 

10/10/2018

 Thông báo chấp nhận báo cáo

Mỗi tiểu ban chuyên môn thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email

 

15/10/2018

 Nộp bản chỉnh sửa bài tóm tắt

Tác giả/đồng tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài tóm tắt trên hệ thống EasyChair

 

09-10/11/2018

Hội nghị

Các báo cáo trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban

 

 

Địa chỉ liên hệ Ban Thư ký Hội nghị:

Nguyễn Hoàng Chương,

Trưởng Ban Thư ký, Phó Trưởng P. Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38300529, (028)62884499/1400;  Fax: (028)38350096

E-mail: nhchuong@hcmus.edu.vn; conf@hcmus.edu.vn  

Website: : https://hnkh.hcmus.edu.vn/, https://conf.hcmus.edu.vn/

File đính kèm: Thông báo số 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2018

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Nộp tóm tắt báo cáo – gia hạn đến 27 tháng 09 năm 2018
Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair

Vui lòng xem hướng dẫn về cách trình bày và nộp bài tóm tắt báo cáo.
Thông báo kết quả – 10 tháng 10 năm 2018
Nộp bản cập nhật tóm tắt báo cáo - 15 tháng 10 năm 2018
Hội nghị - 09-10 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN TRÊN TẠP CHÍ

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong các Tạp chí khoa học bao gồm: Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN), Journal of IKEEE (IKEEE), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM).