Image
Image

Hội nghị khoa học lần XII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf 2020) sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2020 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường  và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

Các tóm tắt của báo cáo sẽ được nộp trên hệ thống EasyChair tại địa chỉ: https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf20

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2020

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Nộp tóm tắt báo cáo (đợt 1) – 12 tháng 11 năm 2020
Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf20

Kết quả sẽ thông báo vào ngày 25/11/2020

Tài trợ Vàng

Image
Image
Image

Tài trợ Bạc

Image
Image
Image

Tài trợ Đồng

Image
Image