Image

ĐỊA ĐIỂM TÔ CHỨC HỘI NGHỊ

Hội nghị khoa học lần thứ XI trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ được tổ chức tại địa điểm:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh