HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Lần thứ XIII năm 2022

Theo định kỳ hai năm một lần, Hội nghị Khoa học lần thứ XIII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022.

Năm 2022, Hội nghị Khoa học lần thứ XIII được phối hợp tổ chức giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Tham gia hội nghị

 • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan.

 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Hình thức tổ chức

 • Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

 • Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).

 • Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.

Các lĩnh vực

Toán - Tin học

Vật lý – Địa cầu và Hải dương

Hóa học

Sinh học - Công nghệ Sinh học

Địa chất và Tài nguyên Trái đất

Môi trường

Công nghệ Thông tin – Truyền thông

Điện tử – Viễn thông

Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

Ban tổ chức

Đồng Trưởng Ban tổ chức:

 • PGS.TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu Trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Nguyễn Trang Minh, Phó Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

Phó Trưởng Ban tổ chức:

 • PGS.TS. Trần Văn Mẫn, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Các ủy viên:

 • TS. Đinh Bá Tiến, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • TS. Bùi Trọng Tú, Trưởng Khoa Điện tử - Viễn thông, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Mai Hoàng Biên, Trưởng Khoa Toán – Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng Khoa Vật lý – VLKT, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS. TS. Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương, Trưởng Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Đào Nguyên Khôi, Trưởng Khoa Môi trường, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Phạm Trung Hiếu, Trưởng Khoa Địa chất, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS. TS. Phạm Văn Phúc, Viện Trưởng Viện Tế bào gốc, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp, Trưởng Phòng Quan hệ Đối ngoại, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • PGS.TS. Lê Anh Kiên, Viện trưởng Viện Nhiệt đới Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • TS. Nguyễn Đức Thảo, Phó trưởng Phòng Quản lý KHCN, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • PGS. TS Bùi Ngọc Mỹ, Trưởng Phòng Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • PGS. TS Ninh Đức Hà, Viện trưởng Viện Hóa học-Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • TS Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

Ban thư ký

 • TS. Nguyễn Hoàng Chương, Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • TS. Lê Minh Ngọc, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • TS. Trần Tuấn Việt, Viện Nhiệt đới Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • TS Phan Huy Anh, Viện Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • TS. Đoàn Văn Hòa, Viện CNTT, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

 • Th.S Trần Vũ, Phòng Thông tin Truyền thông, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • Ông Nguyễn Nhật Tài, Phòng Thông tin Truyền thông, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • ThS. Võ Thị Mai Thuận, Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • ThS. Nguyễn Thị Thảo, Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • Bà Hồ Ngọc Trang Anh, Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • Bà Nguyễn Hà Thương, Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • Ông. Võ Kim Ngọc, Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Web và EasyChair Admin

EasyChair Admin

 • ThS. Nguyễn Hải Đăng, Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Web Admin

 • Ông Huỳnh Viết Thám, Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 • Ông Trần Mai Khiêm, Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố tại

 • Các Tạp chí quốc tế thuộc Danh mục Scopus gắn kết với Hội nghị

 • Các tuyển tập báo cáo có phản biện thuộc Danh mục Scopus

 • Các số đặc biệt của các Tạp chí thuộc danh mục Scopus và của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên.

Thời gian nộp bài viết toàn văn tham gia đăng Tạp chí dự kiến bắt đầu từ 1/12/2022. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của các Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị.

Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo thông qua hệ thống EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2022

Hội nghị không thu phí tham gia, các đại biểu tự túc đi lại và ăn ở.

Liên hệ

TS. Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng Ban Thư ký, Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: +84-28-38300529, +84-28-62884499/1400; Fax: +84-28-38350096

E-mail: conf@hcmus.edu.vn