Image
Image

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Thông tin chi tiết về việc đăng ký tham gia sẽ được thông báo vào giữa tháng 9 năm 2018

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ


Hội nghị không thu phí tham gia, các đại biểu tự túc đi lại và ăn ở

LIÊN HỆ BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ

TS. Nguyễn Hoàng Chương, Phòng Khoa học Công nghệ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (028)38300529, (028)62884499/1400;  Fax: (028)38350096
E-mail: nhchuong@hcmus.edu.vn