logo_50.png

LIÊN HỆ BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Hoàng Chương

Trưởng Ban Thư ký, Phó Trưởng P. Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38300529, (028)62884499/1400;  Fax: (028)38350096

E-mail: conf@hcmus.edu.vn