Chương trình Hội nghị

(Programme)

Ngày 21/11/2022: PHIÊN TOÀN THỂ HỘI NGHỊ KHOA HỌC

7g30-8g15:

 • Đón tiếp đại biểu


8g15-8g50:

 • Giới thiệu đại biểu

 • Phát biểu khai mạc của Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XIII

 • Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo ĐHQG-HCM

 • Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Viện KH&CN Quân sự

 • Phần trao thưởng

  • Trao Thư khen và hoa của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN cho 3 Nhà Khoa học đạt Giải thưởng KHCN

  • Trao Giấy khen hiệu trưởng Trường ĐH KHTN và Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2022 và cho các Đề tài tốt nghiệp xuất sắc.


8g50-10g50: Phiên toàn thể

Điều hành: GS. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, GS. TS Lê Văn Hiếu


8g50-9g30: Báo cáo 1: Xu hướng phát triển Khoa học Công nghệ vật liệu và tác động kinh tế xã hội

Đại tá GS. TS. Nguyễn Việt Bắc, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự

9g30-10g10: Báo cáo 2: CRISPR gene regulation: applications in stem cell engineering and tissue regeneration

GS.TS. Yu-Chen Hu, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ, Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

10g10-10g50: Báo cáo 3: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước – Một số trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam

(Impact of climate change on water resources – Case studies in Vietnam)

PGS. TS. Đào Nguyên Khôi, Trưởng Khoa, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Minicourse Giải tích Toán học (phối hợp cùng Viện nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM):

 • 21-24/11/2022 (7:00-18:00) tại phòng F203

Toán Ứng dụng và Tin học:

 • 26/11/2022 (7:00-17:00) tại phòng F202

Đại số và Lý thuyết số:

 • 26/11/2022 (7:00-17:00) tại phòng F203

Giải tích Toán học và cac vấn đề liên quan:

 • 25/11/2022 (7:00-17:00) tại phòng F205A, F205B và F203.

 • 26/11/2022 (7:00-12:00) tại phòng F205A, F205B

Vật lý – Địa cầu và Hải dương

Xem chương trình chi tiết

Vật lý Kỹ thuật:

 • 24/11/2022 (7:00-18:00) tại phòng C33

Vật lý Địa cầu-Hải dương học-Khí tượng Thủy văn:

 • 24/11/2022 (7:00-18:00) tại phòng C32B

The 3rd International Workshop on Engineering Physics, IC-MEMS-Sensors and Their Applications (The 3rd IWEMA2022):

 • 25/11/2022 (7:00-12:00) tại phòng C33

 • 25/11/2022 (13:00-18:00) tại phòng C31, C32A và C32B

Xem chi tiết chương trình ngày 25/11/2022

Xem chi tiết Danh sách báo cáo 25 - 26/11/2022

Chương trình Tutorial Session

Thư mời khai mạc sáng 25/11 và tham dự Hội thảo

Background Hội thảo cho báo cáo online

Special Session:

 • 21/11/2022 (13:00-18:00) tại Giảng đường 1

Special Session (phân ban 2, 5)

 • 22/11/2022 (7:00-18:00) tại Hội trường nhà I

Phân ban 1, 3, 4 và 6:

 • 22/11/2022 (7:00-18:00) tại I 23

Sinh học - Công nghệ Sinh học

Xem chương trình chi tiết

Phiên toàn thể của Tiểu ban:

 • 23/11/2022 (7:00-12:00) tại Hội trường nhà I

Hội thảo khoa học: Nhà máy Thực vật

 • 23/11/2022 (13:00-18:00) tại C22

Sinh học - Công nghệ Sinh học thực vật

 • 23/11/2022 (13:00-18:00) tại F202

Công nghệ sinh học động vật - Tế bào gốc

 • 23/11/2022 (13:00-18:00) tại F109

Di truyền - SInh học phân tử

 • 23/11/2022 (13:00-18:00) tại F110

Sinh hóa - Vi sinh

 • 23/11/2022 (13:00-18:00) tại F111

Sinh thái - Đa dạng sinh học

 • 23/11/2022 (13:00-18:00) tại F205A và F205B

Địa chất và Tài nguyên Trái đất

Xem chương trình chi tiết

 • 21/11/2022 (7:00-18:00) tại C 05

Phiên toàn thể:

 • 22/11/2022 (7:00-10:00) tại C33

Khoa học Môi trường:

 • 22/11/2022 (9:00-12:00) tại C31

Quản lý Tin học & Môi trường:

 • 22/11/2022 (9:00-12:00) tại C32B

Công nghệ Môi trường:

 • 22/11/2022 (9:00-12:00) tại C32A

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022 với chủ đề “GIS và viễn thám ứng dụng cho quản lý tài nguyên và môi trường”

Công nghệ Thông tin – Truyền thông

Xem chương trình chi tiết

Phân ban 1:

 • 22/11/2022 (7:00-18:00) tại I 41

Phân ban 2:

 • 22/11/2022 (7:00-18:00) tại I 42

Phân ban 3:

 • 22/11/2022 (7:00-18:00) tại C22

Hội thảo quốc tế The 28th Internation Conference on Multimedia Modeling (MMM 2022)

Điện tử – Viễn thông

Xem chương trình chi tiết

 • 21/11/2022 (13:00-18:00) tại I 32

Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Xem chương trình chi tiết

Vật liệu cấu trúc nano - Vật liệu điện tử - quang tử

 • 25/11/2022 (7:00-18:00) tại I 32

Vật liệu sinh học từ nguồn tái tạo - Vật liệu năng lượng và môi trường

 • 25/11/2022 (7:00-18:00) tại I 33

The International Workshop between Academia SINICA and MST-HCMUS 2022

 • 26/11/2022 (7:00-16:00) tại F 102

Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

Xem chi tiết chương trình

 • 24/11/2022 (7:00-18:00) tại C 22