HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Lần thứ XIII năm 2022

Theo định kỳ hai năm một lần, Hội nghị Khoa học lần thứ XIII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022

Năm 2022, Hội nghị Khoa học lần thứ XIII được phối hợp tổ chức giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Tham gia hội nghị

Hình thức tổ chức

(vui lòng sử dụng trên máy tính cá nhân hay trên điện thoại Android)

Các lĩnh vực

Toán - Tin học

Vật lý – Địa cầu và Hải dương

Hóa học

Sinh học - Công nghệ Sinh học

Địa chất và Tài nguyên Trái đất

Môi trường

Công nghệ Thông tin – Truyền thông

Điện tử – Viễn thông

Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

Ban tổ chức

Đồng Trưởng Ban tổ chức:

Phó Trưởng Ban tổ chức:

Các ủy viên:

Ban thư ký

Web và EasyChair Admin

EasyChair Admin

Web Admin

Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố tại 

Thời gian nộp bài viết toàn văn tham gia đăng Tạp chí dự kiến bắt đầu từ 1/12/2022. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của các Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị.

Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo thông qua hệ thống EasyChair:  https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2022

Hội nghị không thu phí tham gia, các đại biểu tự túc đi lại và ăn ở. 

Liên hệ

TS. Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng Ban Thư ký, Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: +84-28-38300529, +84-28-62884499/1400;  Fax: +84-28-38350096

E-mail: conf@hcmus.edu.vn