Chương trình Hội nghị 

(Programme)

Ngày 21/11/2022: PHIÊN TOÀN THỂ HỘI NGHỊ KHOA HỌC

7g30-8g15: 


8g15-8g50:


8g50-10g50: Phiên toàn thể

Điều hành: GS. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, GS. TS Lê Văn Hiếu


8g50-9g30: Báo cáo 1: Xu hướng phát triển Khoa học Công nghệ vật liệu và tác động kinh tế xã hội

Đại tá GS. TS. Nguyễn Việt Bắc, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự

 

9g30-10g10: Báo cáo 2: CRISPR gene regulation: applications in stem cell engineering and tissue regeneration

GS.TS. Yu-Chen Hu, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ, Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

 

10g10-10g50: Báo cáo 3: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước – Một số trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam

(Impact of climate change on water resources – Case studies in Vietnam)

PGS. TS. Đào Nguyên Khôi, Trưởng Khoa, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Minicourse Giải tích Toán học (phối hợp cùng Viện nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM):

Toán Ứng dụng và Tin học:

Đại số và Lý thuyết số:

Giải tích Toán học và cac vấn đề liên quan:

Vật lý – Địa cầu và Hải dương

Xem chương trình chi tiết

Vật lý Kỹ thuật:

Vật lý Địa cầu-Hải dương học-Khí tượng Thủy văn:

The 3rd International Workshop on Engineering Physics, IC-MEMS-Sensors and Their Applications (The 3rd IWEMA2022):

Xem chi tiết chương trình ngày 25/11/2022

Xem chi tiết Danh sách báo cáo 25 - 26/11/2022

Chương trình Tutorial Session

Thư mời khai mạc sáng 25/11 và tham dự Hội thảo

Background Hội thảo cho báo cáo online

Special Session:

Special Session (phân ban 2, 5)

Phân ban 1, 3, 4 và 6:

Sinh học - Công nghệ Sinh học

Xem chương trình chi tiết

Phiên toàn thể của Tiểu ban:

Hội thảo khoa học: Nhà máy Thực vật

Sinh học - Công nghệ Sinh học thực vật

Công nghệ sinh học động  vật - Tế bào gốc

Di truyền - SInh học phân tử

Sinh hóa - Vi sinh

Sinh thái - Đa dạng sinh học

Địa chất và Tài nguyên Trái đất

Xem chương trình chi tiết

Phiên toàn thể: 

Khoa học Môi trường

Quản lý Tin học & Môi trường

Công nghệ Môi trường: 

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022 với chủ đề “GIS và viễn thám ứng dụng cho quản lý tài nguyên và môi trường”

Công nghệ Thông tin – Truyền thông

Xem chương trình chi tiết

Phân ban 1

Phân ban 2

Phân ban 3

Hội thảo quốc tế The 28th Internation Conference on Multimedia Modeling (MMM 2022)

Điện tử – Viễn thông

Xem chương trình chi tiết

Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Xem chương trình chi tiết

Vật liệu cấu trúc nano - Vật liệu điện tử - quang tử

Vật liệu sinh học từ nguồn tái tạo - Vật liệu năng lượng và môi trường

The International Workshop between Academia SINICA and MST-HCMUS 2022

Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

Xem chi tiết chương trình